Raad van Bestuur

Ambulancezorg Limburg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Jeroen van Tilburg draagt als bestuurder verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De bestuurder wordt hierbij ondersteund door het managementteam.

Raad van Toezicht

Om goede zorg te kunnen leveren is goed bestuur en intern toezicht belangrijk. 

De Raad van Toezicht van Ambulancezorg Limburg is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

De Raad van Toezicht stelt zich hierbij positief kritisch op en houdt rekening met het publieke belang. Ook de perspectieven van directbetrokkenen (zoals patiënten en medewerkers) zijn belangrijk bij de toetsing.

Leden Raad van Toezicht:

 • Bart Berden, Voorzitter Raad van Toezicht.
  Hoogleraar organisatieontwikkeling Radboud UMC, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, voorzitter ROAZ Brabant

 • Dore Alkema, lid met aandachtsgebied digitalisering en innovatie.
  Manager ICT Amsta

 • Christine van Basten-Boddin, lid met aandachtsgebied HR, organisatie en governance. 
  Burgemeester gemeente Beek

 • Peter van der Pols, lid met aandachtsgebied financieel, economisch en bedrijfskundig.
  Lid Raad van Bestuur Zorggroep Pantein

 • Gert-Jan Scheffer, lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.
  Afdelingshoofd Operatiekamers en directeur Centrum Acuut & Intensief Radboudumc

Cliëntenraad

Ambulancezorg Limburg staat 24 uur per dag klaar om medische hulp te verlenen. De organisatie levert ambulancezorgverlening in de gehele provincie Limburg. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen is het belangrijk om te weten wat er onder onze patiënten leeft. Dat is de reden dat Ambulancezorg Limburg veel aandacht besteed aan vormen van patiëntparticipatie. Juist om de betrokkenheid en inspraak van onze patiënten te vergroten en daarmee onze zorgverlening te verbeteren. De cliëntenraad behartigt binnen de instelling de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De cliëntenraad is een belangrijk adviesorgaan dat zich verdiept in het beleid van de organisatie, dat kijkt vanuit het perspectief van patiënten en het individuele ervaringsniveau van patiënten overstijgt. De invoering van de cliëntenraad stelt ons instaat meer structureel te werken aan medezeggenschap, inspraak en betrokkenheid van cliënten wat uiteindelijk kan leiden tot verbetering van onze zorgverlening omdat er meer mee wordt gedacht vanuit een patiëntperspectief. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de Raad van Bestuur.

Uw tips, advies, opmerkingen

De cliëntenraad behandelt algemene zaken die ambulancezorg aangaan en niet de individuele situatie van een patiënt. Bij de cliëntenraad kunt u dus geen klacht indienen. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Wél hoort de cliëntenraad graag uw tips, adviezen of opmerkingen van algemene aard. Uw inbreng kan immers bijdragen aan een nog betere kwaliteit van zorg. Wij kunnen uw input gebruiken bij de uitvoering van ons instemmings- en adviesrecht en tijdens onze overleggen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Leden cliëntenraad

 • Loek Kurvers, voorzitter Cliëntenraad
  Gepensioneerd HR manager Laurentius Ziekenhuis Roermond

Momenteel werven wij nieuwe leden voor de cliëntenraad. Heeft u interesse om u in te zetten voor de cliëntmedezeggenschap van Ambulancezorg Limburg, bekijk dan hier de vacature.

De cliëntenraad is te bereiken via de volgende contactgegevens:

Ambulancezorg Limburg
T.a.v. Secretariaat cliëntenraad
Aziëstraat 15
6014 DA Ittervoort
088-0330200

clientenraad@ambulancezorglimburg.nl