Pers

Ambulancezorg Limburg verleent zijn medewerking aan de media met het oog op het verstrekken van nieuwswaardige gebeurtenissen waar de Ambulancezorg vanuit haar taak bij betrokken is en die van toegevoegde nieuwswaarde zijn voor het publiek.

Betreft het opnames/interviews/items die van tevoren inplanbaar zijn, dan moeten journalisten, cameraploegen en fotografen steeds vooraf toestemming vragen aan Ambulancezorg Limburg.

Alle perscontacten gebeuren in overleg met de afdeling communicatie. Neem contact op via communicatie@ambulancezorglimburg.nl. Zij kunnen u het beste van actuele informatie voorzien en u met de goede personen in contact brengen.

Privacy van patiënten en medewerkers Ambulancezorg Limburg
Journalisten worden verzocht om de privacy van patiënt(en) en medewerkers te waarborgen, maar zeker ook het werk van onze medewerkers zo min mogelijk te laten verstoren. Ambulancezorg Limburg verzoekt u om geen patiënten en medewerkers op een herkenbare manier te filmen of fotograferen, ook niet zijdelings. Ook al zijn opnames in openbaar gebied. Alleen wanneer de reportage dit vereist (denk aan bedrijfsfilms etc.) en er vooraf schriftelijk toestemming is gegeven, kunnen patiënten in beeld genomen, geïnterviewd of gefotografeerd worden. 

NB: de medewerkers van Ambulancezorg Limburg hebben geen rol in het verkrijgen van toestemming. Zij zijn er in het belang van de patiënt en de verzorging, dit is hun taak.  

Ook patiënten of omstanders die zelf foto's of filmopnames willen maken, dienen zich aan bovenstaande  regels te houden. 

Persberichten van Ambulancezorg Limburg
Wilt u onze persberichten ontvangen, laat het ons dan weten via e-mail communicatie@ambulancezorglimburg.nl

Filmopnames Ambulancezorg Limburg
Om de werkzaamheden van de medewerkers van Ambulancezorg Limburg niet in het gedrang te brengen, gaan we in de regel niet in op verzoeken om Ambulancezorgdiensten als decor voor films of TV-spots. We werken wel graag mee aan inhoudelijk sterke verhalen die van toegevoegde waarde  zijn voor het grote publiek. Neem daarvoor contact met ons team communicatie.