Privacy en Patiëntendossier

Van iedere patiënt bij Ambulancezorg Limburg wordt een patiëntendossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier is eigendom van Ambulancezorg Limburg.

Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Hulpverleners gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt blijft geheim. Alleen de betrokken personen bij uw behandeling zijn op de hoogte van uw situatie. Familie en vrienden worden alleen met uw toestemming ingelicht.

Uitwisseling gegevens

Het kan voorkomen dat medische gegevens over u worden uitgewisseld met andere behandelaars. Bijvoorbeeld als u voor dezelfde zorgvraag wordt doorverwezen naar het ziekenhuis (overdracht en/of consultatie gedurende de hulpverlening). In dat geval wordt uw toestemming voor het doorsturen van de gegevens verondersteld.

Uitwisseling met huisartsen

Voor uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts gelden andere afspraken, bijvoorbeeld als de ambulance bij u is geweest, maar niet door de huisarts is aangevraagd. Wanneer u bezwaar hebt tegen uitwisseling van uw gegevens met uw huisarts, dan kunt u dit aangeven bij de ambulancehulpverlener.

Opvragen persoonlijke gegevens aan Ambulancezorg Limburg

Een andere situatie is dat u bij een behandelaar in behandeling bent of bijvoorbeeld een letselschadeadvocaat in de arm heeft genomen, die u vraagt of er gegevens over u bij Ambulancezorg Limburg verzameld zijn. Als dat het geval is, worden uw gegevens alleen verstrekt, wanneer u hiervoor persoonlijk schriftelijk toestemming heeft gegeven met een machtiging inclusief een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. 

Opvragen persoonlijke gegevens door Ambulancezorg Limburg

Het kan ook zijn dat Ambulancezorg Limburg uw toestemming vraagt om uw persoonlijke gegevens van buiten het ziekenhuis op te vragen, bijvoorbeeld bij een ziekenhuis waar u onder behandeling bent (geweest). Ambulancezorg Limburg vraagt u dan een toestemmingsverklaring omtrent het opvragen van medische gegevens in te vullen.

Mocht u nog verdere vragen hebben over uitwisseling van persoonlijke gegevens en hoe dit binnen Ambulancezorg Limburg is geregeld, kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit: kwaliteit@ambulancezorglimburg.nl

Patiëntgegevens voor kwaliteitsbewaking

Ambulancezorg Limburg is wettelijk verplicht de kwaliteit van de zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Daarom doen we hier regelmatig onderzoek naar. Hiervoor mogen patiëntgegevens worden gebruikt. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit aangeven via telefoonnummer kwaliteit@ambulancezorglimburg.nl .

Functionaris gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens vallen in de categorie “bijzondere” persoonsgegevens omdat zij iets zeggen over uw gezondheid. Daarom is er een interne toezichthouder op de bescherming van deze gegevens aangesteld.

De Functionaris gegevensbescherming van Ambulancezorg Limburg is te bereiken via:

Telefoon: 088 - 03 30 200

E-mail: functionarisgegevensbescherming@ambulancezorglimburg.nl