Klacht indienen

Onze missie is om voor iedereen, altijd en overal de beste zorg te leveren. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken.

Bij Ambulancezorg Limburg vinden we een klacht een belangrijk signaal. Daarom horen wij het graag wanneer er klachten zijn. Klachten en verbeterpunten zijn namelijk een graadmeter over hoe onze zorg wordt ervaren en helpen ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Klik hier om een klacht in te dienen of inzicht te krijgen in het Klachtenreglement van Ambulancezorg Limburg?

Hier onder bij 'Veelgestelde vragen' leest u ook hoe u een klacht kunt indienen, hoe we de klacht afhandelen en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de afhandeling ervan.

Veel gestelde vragen

Hoe dien ik een klacht in?
+

U kunt een klacht indienen over alles wat te maken heeft met de zorgverlening of de bedrijfsvoering van Ambulancezorg Limburg, waarvan u vindt dat het anders had gekund of gemoeten. Bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, de houding van het ambulancepersoneel of het wel of niet inzetten van ambulancehulpverlening.

U kunt een klacht indienen via het klachtenformulier op onze website. U kunt uw klacht ook per brief of telefonisch melden aan onze klachtenfunctionaris.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?
+

De klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. Wij sturen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. De klacht wordt vervolgens binnen de wettelijke termijn van zes weken afgehandeld. Als deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, dan kan de afhandelingstermijn met vier weken worden verlengd. Wanneer de termijn verlengd wordt, dan laten we dat schriftelijk aan u weten.

De bemiddeling van de klachtenfunctionaris gaat via e-mail, per brief of telefonisch. De klachtenfunctionaris geeft dan aan tot welk oordeel het klachtenonderzoek heeft geleid, welke beslissingen zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen worden genomen.

Niet tevreden?
+

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht is afgehandeld, dan kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie Ambulancezorg waarbij Ambulancezorg Limburg is aangesloten. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn. 

Wat valt niet onder de klachtenregeling?
+

De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid. 

Belangrijke informatie en adressen
+
  • Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

  • Voor meer informatie over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en/of de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) klikt u hier.

  • Het klachtenreglement van Ambulancezorg Limburg leest u hier.