Ritten en voertuigen

Binnen de Ambulancezorg onderscheiden wij drie soorten ritten: 

A1-ritten: spoed met zwaailicht en sirene

Iedereen kent natuurlijk het beeld van de ambulance die met zwaailicht en sirene voorbij komt snellen. In die gevallen is er sprake van een melding met een levensbedreigende situatie waarin elke seconde telt. Wij proberen dan zo snel mogelijk (de wet schrijft voor: binnen 15 minuten) bij de patiënt aanwezig te zijn om eerste hulp te bieden. 

A2-ritten: spoed zonder zwaailicht en sirene

Iets minder bekend zijn de ritten die ook dringend zijn, maar waarbij er geen sprake is van direct levensgevaar. Wij rijden dan met gepaste spoed, maar zonder zwaailicht en sirene, zo snel mogelijk (de wet schrijft voor: binnen 30 minuten) naar de patiënt om eerste hulp te bieden. 

B-ritten: planbare zorg

Planbare Zorg is vooraf ingepland door de Meldkamer. Patiënten die bedlegerig zijn en/of onderweg verpleegkundige ondersteuning nodig hebben worden door onze daarvoor ingerichte zorgambulance vervoerd naar bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis. Het ambulanceteam weet dus vooraf om welke patiënt het gaat en waar deze naartoe gebracht moet worden. 

Voertuigen ambulancezorg

Wanneer acute medische hulp nodig is, kan de ambulancezorg verschillende voertuigen inzetten: 

Reguliere ambulance

Een reguliere ambulance is uitgerust met medische apparatuur en medicatie voor het verlenen van professionele eerste hulp. Al tijdens het vervoer kan de behandeling starten. Deze ambulances worden bemand door een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige.

Rapid responder

De rapid responder (letterlijk vertaald: snelle reageerder) is een soloambulance, bemand door een ervaren ambulanceverpleegkundige. De rapid responder beschikt over alle benodigde apparatuur om acute spoedeisende hulp te verlenen, maar is niet bedoeld voor patiëntenvervoer. Het komt vaak voor dat de behandeling door de ambulanceverpleegkundige thuis bij de patiënt volstaat. Als vervoer naar een ziekenhuis toch nodig is, komt een reguliere ambulance.

Mobile Intensive Care Unit

Dit is de Mobile Intensive Care Unit (MICU). Deze ambulance is voor mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben. De medische uitrusting is uitgebreid. De MICU-bemanning bestaat uit een intensivist, een Intensive Care-verpleegkundige en ambulancechauffeur. Zij kunnen in dit voertuig dezelfde zorg leveren als op een intensive care-afdeling van een ziekenhuis.

Traumaheli

De traumahelikopter wordt ingezet in situaties waarbij de ambulancebemanning bijstand van een gespecialiseerde arts nodig heeft om de patiënt optimaal te helpen. Slechts bij hoge uitzondering wordt een patiënt met de traumaheli naar het ziekenhuis vervoerd.

Ambulancezorg Limburg kan gebruik maken van de traumahelikopter van het UMC Radboud in Nijmegen en een Duitse traumahelikopter die vlak over de grens bij Aken is gestationeerd.

Alleen een ambulance als het nodig is

Het aantal ambulances in Nederland is beperkt. Voor mensen die onmiddellijk zorg nodig hebben, moet er altijd direct een ambulance beschikbaar zijn. De verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg beoordeelt of er een ambulance gestuurd moet worden.