Nieuws

Nieuwe voorzitter cliëntenraad

Per 1 mei 2024 is Loek Kurvers benoemd tot nieuwe voorzitter van onze cliëntenraad. Loek is bekend met de gezondheidszorg en de vraagstukken van deze sector. Hij is zijn werkzame leven begonnen als verpleegkundige op de Intensive Care en CCU. Daarna heeft hij diverse leidinggevende functies bekleed en vervolgens een carrièreswitch gemaakt richting HR. Tot aan zijn vroegpensioen, 1 januari 2024, was hij HR manager bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Loek: “Ik beschouw een goed vormgegeven cliëntenmedezeggenschap als méér dan een wettelijke verplichting. Het meedenken over beleid vanuit cliëntenperspectief, in een goede en constructieve samenwerking tussen cliëntenraad, Raad van Bestuur en de organisatie van Ambulancezorg Limburg, draagt mijns inziens absoluut bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van zorg van Limburgse Ambulancezorg.”

We kijken ernaar uit om samen te gaan werken met Loek. De eerste stap zal zijn het verder vormgeven van de cliëntenraad door het werven van nieuwe leden. Hiervoor is een vacature uitgezet:

·       Vacature lid cliëntenraad Ambulancezorg Limburg