Jaarverantwoording
De jaarverantwoording over 2023 van Ambulancezorg Limburg is in te zien via de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/gegevens-bekijken

Beleid onkosten Raad van Bestuur
In navolging op de Governance Code Zorg en het reglement Raad van Toezicht Stichting Ambulancezorg Limburg heeft de Raad van Toezicht beleid opgesteld ten aanzien van onkosten gemaakt door de Raad van Bestuur ten behoeve van de uitoefening van de functie.