ANBI

Ambulancezorg Limburg heeft de ANBI-status, wat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Als organisatie met ANBI-status zijn wij verplicht (financiële) gegevens over voorgaand boekjaar middels een ANBI formulier openbaar te maken. Over 2022 publiceren wij ANBI formulieren voor zowel Ambulancezorg Limburg (huidige organisatie) als AmbulanceZorg Limburg-Noord (latende organisatie). Het ANBI formulier van GGD Zuid Limburg (latende organisatie) is hier te raadplegen: https://www.ggdzl.nl/over-de-ggd/anbi/