Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ambulancezorg Limburg is verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar patiënten. Deze verantwoordelijkheid is zeker aan de orde in geval van dienstverlening aan patiënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Van het ambulancepersoneel bij Ambulancezorg Limburg wordt op basis van deze verantwoordelijkheid verwacht dat zij in alle contacten met patiënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, en dat zij effectief reageren op deze signalen. 

Ambulancezorg Limburg dient als instelling een meldcode vast te stellen zodat het ambulancepersoneel weet welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. In deze code is ook vastgelegd op welke wijze de organisatie het personeel bij deze stappen ondersteunt.

Rekening houdend met:

  • AVG

  • de Jeugdwet

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning

  • het privacyreglement van Ambulancezorg Limburg

  • de Kwaliteitswet zorginstellingen

stelt Ambulancezorg Limburg de volgende Instellings-Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast:

Stap 1

Signaleren / Kind check

Stap 2

Intercollegiaal consult collega/ aandachtsfunctionaris / achterwacht. Bij acuut gevaar overdragen aan politie (direct stap 5)

Stap 3

Zorg delen met ouder(s)/verzorger(s)/volwassene

Stap 4

Wegen van de zorg

Stap 5

Zorg overdragen