Kosten van een ambulancerit

Het tarief van ambulancevervoer in Nederland wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor spoedvervoer en tarieven voor besteld vervoer. Besteld vervoer is vervoer dat is ingepland na afspraak. Deze tarieven zijn in heel Nederland hetzelfde. De prijs van een ambulancerit bestaat uit het landelijk uniforme basistarief plus het aantal kilometers dat u in de ambulance gelegen heeft.

De rekening

Ambulancevervoer wordt in Nederland betaald door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg Limburg dient de rekening in bij uw zorgverzekeraar. Hiervoor zijn nodig: uw geboortedatum, naam, voorletter(s), adres, postcode en woonplaats, zorgverzekeraar, polisnummer en Burger Service Nummer (BSN). Een enkele keer zijn onvoldoende persoonsgegevens bekend. Dan ontvangt u zelf de rekening en moet u deze zelf betalen. Daarna declareert u deze bij uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage en eigen risico

Ambulancevervoer komt ten laste van uw eigen risico. Afhankelijk van uw overige zorgverbruik kan dat in één keer het hele eigen risico kosten. Check uw polis of de website van uw zorgverzekeraar voor meer informatie

.