Nieuws

Opzegging lidmaatschap cliëntenraad

De bestuurder van Ambulancezorg Limburg en de leden van de cliëntenraad hebben in gezamenlijkheid geconstateerd dat de samenwerking niet toekomstbestendig is gebleken. In overleg is dan ook besloten de samenwerking te beëindigen. Ambulancezorg Limburg dankt via deze weg de aftredend leden van de cliëntenraad voor hun inzet en zal op zeer korte termijn de werving van een nieuwe cliëntenraad starten, om zo de continuïteit van cliëntmedezeggenschap te waarborgen.