Nieuws

Nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd

We zijn verheugd dat we de nieuwe leden van onze Raad van Toezicht (RvT) aan jullie kunnen voorstellen. De nieuwe voorzitter was al reeds bekend en inmiddels is de RvT compleet en bestaat ze vanaf 1 april 2023 uit de volgende personen:

  • De heer Bart Berden, Voorzitter Raad van Toezicht.

Hoogleraar organisatieontwikkeling Radboud UMC, voorzitter Raad van Bestuur ETZ, voorzitter ROAZ Brabant

  • Mevrouw Dore Alkema, lid met aandachtsgebied digitalisering en innovatie.

Manager ICT Amsta

  • Mevrouw Christine van Basten- Boddin, lid met aandachtsgebied HR, organisatie en governance. 

Burgemeester gemeente Beek

  • De heer Peter van der Pols, lid met aandachtsgebied financieel, economisch en bedrijfskundig.

Lid Raad van Bestuur Zorggroep Pantein

  • De heer Gert-Jan Scheffer, lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.
    Afdelingshoofd Operatiekamers en directeur Centrum Acuut & Intensief Radboudumc

De diverse achtergronden en ervaringen van de verschillende leden van de nieuwe Raad van Toezicht maken dat zowel het KOG (Kwartiermakend Overleg Gremium dat fungeerde als tijdelijke RvT) als onze bestuurder ervan overtuigd zijn dat zij als toezichthouders een waardevolle bijdrage zullen gaan leveren aan de ambities en doelstellingen van Ambulancezorg Limburg.