Nieuws

Minister Kuipers in gesprek met Ambulancezorg Limburg over toekomst acute zorg

Afgelopen maandag werd er in het nieuwe dienstencentrum van de Ambulancezorg Limburg nog eens stilgestaan bij het samengaan van de ambulancediensten van Noord- en Zuid-Limburg begin dit jaar. Behalve een terugblik op de fusie werd er vooral ook vooruitgekeken naar de toekomst van de acute zorg in de provincie Limburg.

Voor deze gelegenheid gingen Ernst Kuipers (minister VWS), Helen Mertens (voorzitter ROAZ Limburg en bestuurder MUMC), Cas Ceulen (Chief Health Officer VGZ) en Jeroen van Tilburg (bestuurder Ambulancezorg Limburg) met elkaar in discussie over zorgcoördinatie en regionale ontwikkelingen in de acute zorgketen. De panelleden waren het erover eens dat de toegankelijkheid van de acute zorg alleen kan worden gegarandeerd en geoptimaliseerd wanneer álle ketenpartners samen optrekken. Hoe deze samenwerking er concreet uit zou moeten gaan zien, daar was men het nog niet over eens.

Na afloop van het panelgesprek maakte de minister aan de hand van diverse demonstraties kennis met de werkzaamheden en uitdagingen binnen de ambulancezorg, van meldkamer tot aan de ambulance zelf.  Ook lieten ambulanceverpleegkundigen zelf zien hoe (technologische) innovaties behulpzaam zijn bij het stellen van de juiste diagnose, zoals bijvoorbeeld bij het vermoeden van een hartinfarct.

Omroep L1 was aanwezig om te filmen. Bekijk hier de beelden: